Környezetvédelem

Hulladékgazdálkodási utasítás készítése, hatósági bejelentések intézése

Részlet az 1995. évi LIII. törvényéből

A környezet védelmének általános szabályairól

„Ha az alkalmazott a munkaviszonyával, illetve a szövetkezeti tag a tagsági viszonyával összefüggésben okoz környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosodást, akkor a felelősséget a munkáltatóval vagy a szövetkezettel szemben lehet érvényesíteni.”

ÁLLANDÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KÉPVISELET

 • Folyamatos környezetvédelmi, hatósági ügyintézés gazdasági szervezetek részére. Átvállaljuk a környezetvédelmi feladatok ügyintézését a hatóságokkal történő kapcsolattartást.
 • Vállaljuk hulladékgazdálkodási rendszer kiépítését és az adminisztratív kötelezettségek teljesítését:
  • Nyilvántartások készítése
  • Anyagmérleg készítése
  • Bejelentés a Hulladék Információs Rendszerbe
  • Hulladék éves bejelentés teljesítése
  • Belső hulladékgazdálkodási utasítás készítése
  • Egyedi Hulladékgazdálkodási Terv készítése Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek teljesítése:
  • Alapbejelentés (LAL)
  • Éves jelentés (LM)
  • Változás jelentés

Vízvédelemmel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek teljesítése:

 • FAVI bejelentés

A feladatok és a felelősségi kör átvételén túl elvégezzük az üzem Környezetvédelmi Állapotfelmérését, majd ennek ismeretében:

 • meghatározzuk a környezetvédelmi szempontból kritikus helyeket, felmérjük ezek lehetséges megoldási alternatíváit;
 • szükség szerint módosítjuk (aktualizáljuk) a hulladékgazdálkodási rendszert, illetve optimalizáljuk a hulladék elszállításának rendszerét, költségeit;
 • a megbízó igényeinek megfelelő mértékben átvesszük a kapcsolattartást az üzem szokásos működésével érintett hatóságokkal és szakhatóságokkal;
 • folyamatosan tájékozatjuk ügyfeleinket a működésüket érintő jogszabályi változásokról.