Munkavédelem

Munkavédelmi tanácsadás, munkavédelmi szabályzat készítése

Célunk segítséget nyújtani a munkavédelmi dokumentációk és feladatok elkészítésével a hatósági ellenőrzéseken való sikeres megfeleléshez, hozzájárulva egyben a munkavállalók elégedettségének növekedéséhez és a biztonságos munkakörnyezet kialakításához is. A munkavédelem követelményeit a 1993. évi XCIII. törvény határozza meg, amely szerint 1 fő alkalmazott esetén is szükséges pár alapvető dolog betartása: minden esetben a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

Részlet az 1993. évi XCIII. törvényből.

„A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.”

Teljes körűen vállaljuk vállalkozások munkavédelmi dokumentációjának elkészítését, adminisztrációját. Naprakészen tartjuk cégek munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációját, felülvizsgálati időket pontosan követjük. Az általunk elvégzett munkákért, kiadott jegyzőkönyvekért, egy esetleges ellenőrzés esetén, helytállunk. Átvállaljuk a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok terhét, vállalkozását biztonságban tudhatja szakhatóságok ellenőrzése esetén.

 

Munkavédelem területén az alábbi szolgáltatásokat kínáljuk:

  • Munkavédelmi kockázatértékelés
  • Kémiai, biológiai kockázatbecslés
  • Munkavédelmi szabályzat készítés, időszakos felülvizsgálat
  • Egyéni védőeszköz juttatási rend elkészítése
  • Mentési terv készítése
  • Munkavédelmi oktatás
  • Munkavédelmi üzembe helyezés
  • Munkabaleset jegyzőkönyvkészítés
  • Munkavédelmi jellegű telephely bejárás, tanácsadás